trafflogga

ELEKTROTERAPI

Elektroterapi är ett mycket bra komplement vid muskulära problem, speciellt då vanlig massage inte räcker till. Muskelspänningar släpper mycket snabbt.
Elektroterapi verkar smärtlindrande och ökar blodcirkulationen. Blodtrycket sjunker genom att venerna vidgas. Det stimulerar cellens funktion och ökar energiutvinningen, så nya celler produceras snabbare och stimulerar cellandningen. 
Elektroterapi påskyndar läkningsförmågan.
Det kan även användas vid muskelbristningar, svullnader, ledinflammationer, gamla skador, övriga inflammationer och vid smärtsamma tillstånd. 
Naturligvis inget jag använder på hästar som är i behov av veterinärvård. Om så är fallet sker det enbart i samråd med veterinär.

Här kan du läsa mer om elektroterapi på professor Tim Watsons sida.