trafflogga

DJURAKUPUNKTUR

Lotta är diplomerad djurakupunktör med två års utbildning och jobbar med akupunktur på både hästar och hundar.

Akupunktur används för att rätta till obalanser i kroppen. Efter en noggrann undersökning, där man tar hänsyn till olika tillstånd i kroppen bestämmer jag vilka åtgärder som är lämpliga för just det djuret.

Den kinesiska medicinläran (TCM)  bygger på flera tusen år dokumenterad medicinsk tradition, och den västerländska medicinläran har sina fördelar såsom blodprover, röntgen, operativa ingrepp mm. 

Den kinesiska läran är ett utmärkt komplement till traditionell veterinärvård.

Med akupunktur kan man hjälpa djur som lider av många olika symtom.

Tex brunst/löp problem, gallor, fång, allergier, astma, hosta, skendräktighet, diffusa hältor och snedheter, mm.

Man kan hjälpa djur som tex är lättskrämda, heta eller slöa. 
 

Naturligtvis arbetar jag inte med sjuka djur som behöver veterinärvård i första hand, akupunktur är ett bra komplement.